Nişantaşı Üniversitesi, koronavirüs (COVID-19) hakkında bilgilendiriyor.

Nişantaşı Üniversitesi Ailesinin Değerli Üyeleri,

Covid – 19 (Koronavirüs) salgınına bağlı olarak ortaya çıkan olağanüstü süreci sağlıklı bir şekilde yönetmek ve eğitimin kesintisiz bir şekilde devam etmesini sağlamak adına tüm faaliyetler en etkin şekilde yönetilecek olup, bu süreçte akademik faaliyetleri ve toplumsal aktiviteleri ilgilendiren tüm duyurular bu sayfamız üzerinden paylaşılacaktır.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlarla ilgili tüm sorularınıza [email protected] adresinden hızlı bir şekilde yanıt alabileceğinizi belirtir, sağlıklı günler dileriz.

Uzakatan Öğretim Faaliyetleri

Senkron ve Asenkron Uygulamalar

12 Mart 2020 tarihinde COVID – 19 salgınına bağlı olarak alınacak önlemler kapsamında üniversitelerin 16 Mart 2020 tarihinden itibaren üç hafta süreyle tatil edilmesi yönünde alınan kararla birlikte Nişantaşı Üniversitesi Uzaktan Eğitim Sistemi hızlı bir şekilde güçlendirilmiş ve tüm akademik birimlerde “Online Eğitim” verilebileceği konusu Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na sunulmuştur. Bunu takiben Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca 18 Mart 2020 tarihinde yapılan açıklamada uzaktan eğitim kapasitesine sahip olan üniversitelerin 23 Mart 2020 tarihi itibariyle Online Eğitim sistemine geçebileceği belirtilmiştir.

Bu kapsamda 23 Mart 2020 pazartesi günü itibari ile üniversitemiz akademik birimlerindeki tüm teorik dersler, Nişantaşı Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi denetiminde mobil cihazlardan ve PC üzerinden erişilebilen “Sanal Kampüs Platformu” (sanalkampus.nisantasi.edu.tr) üzerinden verilmeye başlanmıştır. Söz konusu bu süreçte bazı dersler senkron, bazı dersler de asenkron şekilde sunulmuştur. Ancak ilerleyen haftalarda senkron ders sayısı artırılarak sanal ortamda yüz yüze eğitime ağırlık verilmiş, öğrenciler ve öğretim elemanları arasında anlık iletişimlerin kurulmasıyla daha etkin ve verimli bir ortam sağlanmıştır. Bununla birlikte senkron derslerin kayıt altına alınması yoluyla öğrencilerin dersleri ilerleyen günlerde tekrar edebilmeleri sağlanmıştır.

Nişantaşı Üniversitesi’ne bağlı fakülte ve yüksekokullar bünyesindeki tüm bölümlerin son yarıyıllarında 70 günlük staj zorunluluğu olan “İş Başında Mesleki Uygulama” dersi bulunmaktadır. COVID – 19 önlemleri kapsamında stajların ilk etapta iptal edilmesi ve daha sonra sadece 2019 – 2020 akademik yılı bahar yarıyılında geçerli olmak üzere stajların da Online Eğitim yoluyla verilebileceğinin ilan edilmesiyle “iş Başında Mesleki Uygulama” dersinin de Sanal Kampüs üzerinden işlenebileceği yönünde Senato Kararı alınmıştır. Bu çerçevede öğrencilere iki seçenek sunularak sağlık koşullarının elverdiği ölçüde normale dönüş sağlandığında 70 günlük stajın iş yerlerinde tamamlanabileceği veya “Sanal Kampüs” üzerinden sunulacak olan Yetkinlik Geliştirme ve Sektöre Hazırlama Dersleri ile Bölüm Bazlı Proje Ödevinden oluşan programın takip edilebileceği belirtilmiştir.

Sınav Uygulamaları

Ders izlencelerinde olabilecek değişiklikler; mazeret, final ve bütünleme sınavları ile ilgili duyurular, İş Başında Mesleki Uygulamalar dersi kapsamında yapılacak düzenlemeler ve akademik takvim üzerinde yapılacak olası güncellemelere ilişkin ayrıntılar öğrencilerimize üniversitemizin resmi internet sitesi, öğrenci bilgi sistemi, online eğitim sistemi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurulmaktadır.

Üniversitemiz akademik takviminde ölçme ve değerlendirme sistemi iki vize ve bir final olarak belirlenmiştir. Birinci vizeler 16 Mart 2020 öncesi tamamlanmıştır. II. Vizeler ise, Üniversitemiz “Lisans ve Ön Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” nde tanımlandığı şekilde sanal kampüs platformu üzerinden proje, ödev, sunum, makale, kısa sınav yöntemlerinden en az ikisinin yapılması yoluyla gerçekleştirilmiştir. Final sınavları ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı açıklamaları beklenmekte olup, yapılacak açıklamalar doğrultusunda planlamalar gerçekleştirilecektir.

Ayrıca İş Başında Mesleki Uygulama dersini seçen öğrenciler için ders ölçme değerlendirme sisteminin 2 ödev ve 1 bitirme projesinden oluşmasına; Sanal Kampus üzerinden sunacakları 2 ödevin başarı notunun yüzde 40’ını, bitirme projesinin ise yüzde 60’ını kapsayacağı kararlaştırılmış ve öğrencilere duyurulmuştur.

Öğretim Elemanlarına Verilen Online Eğitimler

Üniversitemize bağlı akademik birimlerde uzaktan eğitime geçilmesi kararının alınmasını takiben, tam zamanlı ve ders saati ücretli tüm öğretim elemanlarına Sanal Kampüs Platformu kullanımı ile ilgili senkron ve asenkron eğitimler yapılmıştır. Bununla birlikte sistem uzmanları tarafından akademik birim yöneticilerine ayrıntılı eğitimler verilerek; akademik birim yöneticisi – bölüm başkanı – öğretim elemanı zincirinde uygulama örnekleriyle eğitimler gerçekleştirilmiştir.

Bunun yanı sıra Sanal Kampüs Platformu kullanımı ile ilgili olarak Yönetici Kullanım Kılavuzu, Eğitmen Kılavuzu, Soru Bankası ve Sınav Yönetimi Kılavuzu ve Ders İçi Yönetim Kılavuzu olmak üzere dört adet kılavuz hazırlanmış olup öğretim elemanlarının kullanımına sunulmuştur.

Öğrenciler Yönelik Bilgilendirme ve Destek Çalışmaları

Nişantaşı Üniversitesi öğrencileri, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5ı maddesinde yer alan dersleri Sanal Kampüs Platformu üzerinden aldıkları için sistem kullanımına büyük ölçüde hakimlerdi. Bununla birlikte sistemin daha iyi bir şekilde anlaşılabilmesi için “Sanal Kampüs Öğrenci Kullanım Kılavuzu” hazırlanarak sisteme eklenmiştir. Ayrıca “Sanal Kampüs ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular Kitapçığı” hazırlanarak tüm iletişim kanallarından paylaşılmıştır. Yine de öğrencilerin sorun yaşamaları durumunda başvurabilmeleri için “[email protected]” mail adresi açılarak öğrencilerden gelen sorulara hızlı dönüşler sağlanmaktadır.

Resmi kurum ve kuruluşlardan gelen bilgilerin paylaşılması, akademik ve idari faaliyetlerle ilgili duyuruların yapılması ve eğitim – öğretim süreçlerine ilişkin değişikliklerin bildirilmesi amacıyla resmi internet sitesi duyuruları, sosyal medya hesapları paylaşımları, öğrenci mail adresleri bildirimleri, öğrenci bilgi sistemi ve uzaktan eğitim sistemi bildirimleri yoğun bir şekilde kullanılmaktadır.

Bu süreç içerisinde eğitim öğretim faaliyetlerini kesintiye uğratmadan nitelikli ve verimli bir eğitim sunmak amacıyla üniversitemizin tüm birimleri yoğun bir mesai süreci yürütmektedir. Büyük bir kısmı senkron olarak Sanal Kampüs üzerinden sunulmakta olan derslerin verimini artırmak ve öğretim elemanı, bölüm başkanı ve danışman - öğrenci iletişimini güçlendirmek amacıyla “Öğrenci Görüşme Saatleri Programı” uygulaması hayata geçirilmiş ve öğrencilerle paylaşılmıştır.

Öğrencilerimizin her türlü sorularını cevaplamak ve sorunlarına çözüm olmak adına Öğrenci İşleri Daire Başkanlığımız hafta içi her gün 12:00 -13:00 saatleri arasında Skype üzerinden öğrencilerimiz ile canlı bağlantı kurmaktadır.

Öğrencilerimizin kişisel yeterliliklerini geliştirmesi, alan yetkinliklerini artırmaları, iş dünyasına hazırlanmalarını sağlamaları, farklı alanlardaki uzman akademisyenlerle tanımalarını ve sanal ortamdan sınıf arkadaşlarıyla kaliteli zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla “Nish Online Academy” programını oluşturulmuştur. Programa ilişkin haftalık etkinlik takvimi internet sitemiz, öğrenci mailleri ve sosyal medya hesaplarımız üzerinden paylaşılmaktadır

İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji bölümü öğretim elemanları ve Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik birimi uzman terapistlerince öğrencilerimize yönelik “Online Psikolojik Danışmanlık Hizmeti” verilmektedir.

Üniversitemize bağlı fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu, hazırlık birimi ve enstitü yöneticileri Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Medya Hesapları üzerinden canlı yayınlar yaparak, öğrencilerin sorularını cevaplamaktadırlar. Bununla birlikte yayın sırasında öğrencilerin yazdıkları sorunlarla ilgili notlar alarak, gerekli birimlerle sorunların çözümünü sağlamaktadırlar.

AR – GE Faaliyetleri

Üniversitemiz, pandemi ile ilgili olarak Üniversite – Sanayi iş birliği kapsamında mobil tip ve hastane tipi olmak üzere yüzde yüz yerli iki tip “HİDROJEN OKSİJEN SOLUNUM CİHAZI” geliştirmiştir. İçme suyu ile çalışan bu cihazın oksijen üretimini sağlama, hidrojen ile oksidasyonu durdurma ve ateş düşürücü etkileri test edilmiş olup, ilgili süreçler takip edilmektedir.

Yine Üniversite – Sanayi iş birliği temelli “IŞINLI DEZENFEKTAN KABİNİ” üretilerek üniversitemiz girişine monte edilmiştir. Sağlık çalışanlarına destek olmak üzere kabinin üretimine devam edilmekte olup, sağlık kuruluşlarına teslim edilecektir.

Bununla birlikte aşağıda yer alan iki konuda AR – GE çalışması yapılmıştır.

- “Covid-19 Salgınında Profilaktik Amaçlı Antiviral Ürün Geliştirme Araştırması”

- Sars-Cov-2 Virüsün Hedef Hücreye Girişini Engelleyen Hesperidin, Mirisetin-Ramnoz Flavonoidlerinin Ayrı Ayrı ve Sinerjik Etkilerinin İncelenmesi”

TÜBİTAK ARDEB 1001 SOBAG COVID-19 özel çağrısı kapsamında aşağıdaki konu başlıkları ile iki adet proje başvurusu yapılmıştır.

- “Toplumsal Kriz Yönetimi”

- “COVID - 19’un Türkiye Ekonomisine Etkilerinin Ekonometrik Analizi”

Bilgilendirici Toplantılar, Webinarlar, Dijital Ortamda Toplantılar

Rektörlük düzeyinde Üniversite Yönetim Kurulu ve Senatolar; fakülte, enstitü ve yüksekokul düzeyinde yönetim kurulu ve birim kurulları haftalık olarak “Microsoft Teams” üzerinden gerçekleştirilmektedir. Alınan kararların ilgili defterlere işlenmesi için de toplantılar kayıt altına alınarak arşivlenmektedir. Ayrıca dekan veya müdürlerin de katılım sağladığı bölüm toplantıları da yapılmaktadır.

Bununla birlikte Genel Sekreterliğe bağlı daire başkanları ve müdürler de haftalık olarak “Microsoft Teams” üzerinden toplantı gerçekleştirmektedir. Bu olağanüstü süreçte akademik ve idari faaliyetleri ilgilendiren acil konularda dar katılımlı online toplantılar da yapılmaktadır.

Sarf Malzemesi, Makine –Teçhizat Üretimi

Üniversite – Sanayi iş birliği kapsamında mobil tip ve hastane tipi olmak üzere yüzde 100 yerli iki tip “HİDROJEN OKSİJEN SOLUNUM CİHAZI” üretimi yapılmaktadır.

Üniversite – Sanayi iş birliği kapsamında “IŞINLI DEZENFEKTAN KABİNİ” üretimi yapılmaktadır.

Üniversite - Sanayi iş birliği kapsamında uygulandığı yerdeki virüs miktarını azaltan "IŞINLI EL CİHAZI" üretimi yapılmaktadır.

Üniversitemiz NishNova İnovasyon Merkezinde sağlık çalışanlarımız için 3 Boyutlu yazıcılar ile “YÜZ KORUYUCU MASKE” üretimi yapılmaktadır.

Üniversitemiz Sanat ve Tasarım Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı bölümü ile Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı programları iş birliğinde “CERRAHİ MASKE” üretimi yapılmaktadır.

Topluma Hizmet Uygulamaları

Koronavirüs vakalarının ülkemizde ilk görülmeye başladığı dönemlerde üniversitemiz sağlık birimi personelleri ve sağlık ön lisans öğrencileri, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan “Yeni Koronavirüs Riskine Karşı 14 Kuralı” uygulanmasını anlatmak ve toplumu bilinçlendirmek üzere üniversitemiz çevresinde bulunan işyerlerini ziyaret etmişlerdir. Aynı zamanda metro istasyonunda kişisel hijyen kuralları gereği yolculara dezenfektan vermişlerdir.

Koronavirüs vakalarının ülkemizde görülmeye başladığı ilk dönemlerde üniversitemiz rektör yardımcısı Prof. Dr. Melis Oktuğ Zengin ve işyeri hekimi Dr. Mehmet Haşmet Kulaksız yönetiminde üniversitemiz çevresinde ikamet eden bireylere konferans salonunda bu virüse karşı alınacak tedbirler konusunda bilgilendirme yapmak üzerine bir sunum gerçekleştirmiştir.

Üniversitemiz NishNova İnovasyon Merkezinde yer alan üç boyutlu yazıcılarda üretilen yüz koruyucu maskeler ve cerrahi maskeler sağlık çalışanlarına dağıtılmıştır.

Üniversitemiz tarafından online ortamda gerçekleştirilen sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler sadece Nişantaşı Üniversitesi personel ve öğrencilerini içeren kapalı devre sistemlerde yapılmamakta, toplumun tüm kesimlerinin katılımını sağlamak üzere sosyal medya hesapları üzerinden yapılmaktadır. Bu çerçevede öğretim elemanlarınca yapılan sunumlar, sektör ilişkileri birimince gerçekleştirilen profesyonel iş hayatı sohbetleri ve girişimcilik öyküleri, COVID – 19’a bağlı olarak sağlık alanında ve sosyoekonomik hayatta oluşacak gelişmeler gibi konular, ilgi duyan her kesime açık olarak işlenmektedir.

20 yaş ve altı kesime sokağa çıkma yasağı getirilmesinin hemen ardından İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji bölümü öğretim elemanları ve Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik birimi uzman terapistlerince ihtiyaç duyan herkese “Online Psikolojik Danışmanlık Hizmeti” verilmeye başlanmıştır.

“Herkes İçin Spor” paradigmasıyla Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu akademisyenlerince her kesimin sağlığını düşünerek hazırlanan içerikteki “Online Spor Eğitimleri” üniversitenin sosyal medya hesapları üzerinden herkesin izlemine sunulmuştur.

Salgın Sonrasında Uzaktan Öğretim Faaliyetlerine İlişkin Planlamalar ve Düşünceler

Söz konusu bu pandemi, ulusal ve uluslararası eğitim faaliyetleri için uzaktan eğitim sisteminin önemini açık bir şekilde ortaya koymuştur. Uzaktan eğitim faaliyetlerine dayalı eğitim yapılsın veya yapılmasın teknolojik altyapının ve ders planı altyapısının her an için hazır olması gerektiği anlaşılmaktadır.

Nişantaşı Üniversitesi olarak Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikleri Çerçevesi’ne bağlı kalarak tüm akademik birimlerde yer alan dersler için ayrıntılı bir çalışma başlatılmıştır. Her bir ders için yurt dışı üniversite örnekleri, sektörün ilgili alanda duyduğu ihtiyaçlar ve 3D teknolojisi birlikte ele alınarak çok boyutlu bir müfredat planlaması yapılacaktır. Yapılan bu araştırmalar ve kazanımlar derslere ilişkin bilgi paketlerine yansıtılarak her bir dersin 14 haftalık içerikleri; teorik bilgi ve 3D görsellerle uzaktan eğitime hazır hale getirilecektir. Dolayısıyla her bir öğrenci; eğitim süresi boyunca göreceği dersleri, derslere ilişkin görsellerle desteklenmiş konu anlatımlarına hakim olarak yükseköğretim hayatına başlayacaktır. Bununla birlikte o hafta ilgili derste ele alınacak konuya ayrıntılı olarak önceden sahip olacağı için interaktif bir eğitim ortamı sağlanmış olacaktır. Çeşitli nedenlerle eğitim hayatında olabilecek her olağanüstü durumda daha etkin ve verimli bir online eğitim altyapısı da hazırlanmış olacaktır.

COVID-19 Duyurular

Erasmus+ COVID-19 Sık Sorulan Sorular COVID-19 Pandemisi Sürecinde Uluslararası Saglık Turizmi Kapsamında Ülkemize Gelecek Hasta ve Hasta Yakınları HakkındakiTedbirler COVİD-19 Pandemisi Süresince Uluslararası Sağlık Turizmi Kapsamında Ülkemize Gelecek Hasta ve Hasta Yakınları Hakkındaki Tedbirler (YÜKSEKÖGRETIM KURULU BASKANLIGI) Academic Calendar of 2019-2020 Academic Year Spring and Summer Term for Associate And Under Graduate Degrees Önlisans ve Lisans Programlarında Eğitim Gören Öğrencilerin 2019-2020 Akademik Yılı Bahar ve Yaz Dönemi Akademik Takvimi Nish Online Academy Canlı Yayın Programı Koronavirüs ile Mücadelede Eğitim Dünyasından Destek Mesajı: Elimizi Taşın Altına Koymalıyız... Virtual Meeting İngilizce Hazırlık Modül 3 Online Sınav Duyurusu / English PYP Module 3 Online Exam Announcement 4 Yıllık Lisans Programları İngilizce Dersleri 2. Vizeler Bitiş Tarihi Değişikliği Hakkında Bilgilendirme / ANNOUNCEMENT ABOUT THE CHANGE OF END DATES OF 2ND MIDTERMS FOR ENGLISH COU Senkron Dersler Haftalık Ders Programı Güncelleme 13.04.2020 Ön Lisans (MYO) Cambridge Ödevi (CLMS) Tarihlerinin Ertelenmesi Hk. – Regarding the Deadline for Second Midterm CLMS Assignments İşbaşı Mesleki Uygulama (İMU) Dersi Yetkinlik Geliştirme Uzaktan Eğitim (Senkron) Programı / On-the-Job Professional Practice (IMU) Course Competence Development Distance Education Ofis Görüşme Saatleri Hakkında Öğrenci İşleri Skype'ta! İşbaşı Mesleki Uygulama Dersi Alan Tüm Öğrencilerin Dikkatine! / To the Attention of All Students Taking Occupational Practice Courses 2020 Bahar Dönemi Akademik Takvim ve Sınavlara İlişkin Duyuru / Announcement about the Academic Calendar of 2020 Spring Semester and the Exams Biz Bize Yeteriz Türkiyem! TÖMER Sanal Kampüs Kur Sınavları Uygulamalı Derslerin İşlenişi Hk. / Applied Courses Education Kariyer Merkezi - Online Mülakat Provası İngilizce Hazırlık Uzaktan Eğitim Duyurusu / English Preparatory Year Distance Learning Announcement 4 Yıllık Lisans Programlarındaki İngilizce Derslerinin 2. Vizeleri Hakkında Bilgilendirme Meslek Yüksekokulu (Ön Lisans) İngilizce Dersleri İkinci Vizeleri Hakkında Duyuru Eğitim - Öğretim Faaliyetleri Hakkında Duyuru Sanal Kampüsle İlgili Sıkça Sorulan Sorular Uzaktan Eğitim Senkron Ders Programı Online Eğitim Duyurusu COVID- 19 Sürecinde Alınması Gereken Önlemlere İlişkin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca Hazırlanan Bilgilendirme Notu COVID- 19 Sürecinde Staj ve Uygulamalara İlişkin Duyuru Eğitimde Coronaviruse Karşı Sanal Sınıf Platformu Ayarı COVID-19 Tatil Duyurusu COVID-19 Sürecinde 14 Gün Kuralını Uygularken Dikkat Etmeniz Gerekenler COVID-19 Hakkında Alınması Gereken Tedbirler

COVID-19 Medya